Company Logo

ผู้บริหาร

 

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

  

นายประดิษฐ์  เสริมสุข

รองนายกเทศมนตรี 

นางมาลัย จักรสิงห์โต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ห้องเรียนอาเซียน

Login Form

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงจาก Wikipedia

สภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting business dot-MX domains Valid XHTML and CSS.