Company Logo

ผู้บริหาร

นายอมร ทองประดิษฐ์

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

 

 

นายสุเทพ สุทธิลักษณ์

รองปลัดเทศบาล  

นางมาลัย จักรสิงห์โต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ห้องเรียนอาเซียน

Login Form

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงจาก Wikipedia

สภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting business dot-MX domains Valid XHTML and CSS.